Μιχαήλ Ψελλού & Βεργίνας, Πυλαία-Θεσσαλονίκη, 2310-329631